betonrot

betonrot: 10 praktische tips & nuttige informatie

Wat is betonrot

Betonrot staat voor de schade die ontstaat aan gewapend beton. Deze wordt veroorzaakt door de wapening die in het beton zit. Na verloop van tijd kan deze gaan roesten, waardoor er vervelende problemen ontstaan. Wanneer de wapening gaat roesten zal dit uitzetten en gaat het beton dus barsten veroorzaken; wat we betonrot noemen.

Indringing van koolstofdioxide

De oorzaak van betonrot valt te vinden in het indringen van koolstofdioxide (CO2) van de lucht, of door het indringen van chloride. Dit laatste vooral voor in landen met een zeeklimaat, of op plaatsen waar veel met zout gestrooid wordt, bijvoorbeeld om de weg vrij te houden van sneeuw en ijs. De indringing van CO2 zorgt ervoor dat betonrot op termijn op kan treden en het beton flink kan aantasten, waardoor de sterkte snel verdwijnt.

Verdwijnen van beschermende laag

De indringing van CO2 zorgt er bij betonrot voor dat de beschermende ijzeroxidelaag wordt verbroken. Zo ontstaat er een hoeveelheid roest die er door middel van uitzetting voor zorgt dat het beton kan gaan barsten. Naarmate deze beschermende laag op meer plaatsen wordt verbroken zal het beton sneller rotten en dient er snel voor een oplossing te worden gezorgd, om de veiligheid van bijvoorbeeld een gebouw te kunnen garanderen. Betonrot kan op een aantal verschillende manieren vermeden worden, mits er op dat moment natuurlijk nog geen sprake van is in de gegeven situatie.

Hoe herken je betonrot

Het herkennen van betonrot is een eerste stap in het zoeken naar een oplossing. Door deze stap te zetten kan er worden nagedacht over een oplossing, of kunnen verdere problemen in ieder geval zoveel mogelijk worden voorkomen. In veel gevallen kan de betonrot op een goede manier bestreden worden, zodat de oorspronkelijke sterkte van het beton opnieuw bereikt kan worden. Hierbij is het zaak om er zo snel mogelijk bij te zijn, om de gevolgen op die manier in ieder geval zoveel mogelijk te beperken.

Zichtbare roest

Het herkennen van betonrot is over het algemeen niet erg moeilijk. Zo is de kans groot dat er sprake is van zichtbare bewapening. Dit betekent dat er metalen delen te herkennen zijn, die over het algemeen zeer verroest zullen zijn. Daarnaast komt het voor dat de metalen delen deels verdwenen zijn. Bovendien zullen er doorgaans flinke roestplekken te zien zijn rondom de wapening van het beton. Verder kun je betonrot herkennen aan roodbruine, donkere vlekken op bijvoorbeeld een balkon. In al deze gevallen is het zaak om wat aan de betonrot te laten doen ten behoeve van de algehele veiligheid.

Slechte staat van het beton

Betonrot valt dus gemakkelijk te herkennen aan de tekenen van roest, maar ook aan de staat van het beton zelf. Zo komt het vaak voor dat er sprake is van afgebrokkelde stukken beton. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de sterkte van het beton snel afneemt en er dus bepaalde delen af kunnen gaan brokkelen. Verder komt het veel voor dat er scheuren ontstaan in het beton. Zodra je deze waar kunt nemen is het van belang hier snel naar te laten kijken, om verdere problemen zoveel mogelijk te voorkomen en de veiligheid terug te brengen naar een acceptabel niveau.

Betonrot voorkomen

Betonrot voorkomen is mogelijk, maar is het niet gemakkelijk. Over het algemeen wordt er dan ook vooral gesproken over het beperken van de gevolgen, in plaats van het voorkomen van het rottingsproces zelf. Zeker in landen als Nederland, waar een zeeklimaat heerst, is de kans op betonrot vrij groot en valt het dus ook niet mee om dit tegen te gaan. Toch bestaan er verschillende mogelijkheden om het risico in ieder geval zo klein mogelijk te maken, om ervoor te zorgen dat betonrot niet snel zal optreden.

Op tijd ingrijpen

Betonrot voorkomen is in de meeste gevallen vooral een kwestie van op tijd ingrijpen. Zodra je betonrot weet te herkennen, is het van belang om er direct een specialist bij te halen. Hij of zij zal in staat zijn om te bepalen of het daadwerkelijk gaat om betonrot, of dat er iets anders aan de hand is. Wanneer er sprake van is van betonrot dien je direct actie te ondernemen, om de gevolgen ervan zo veel mogelijk te kunnen beperken. Een snelle reactie zal doorgaans zorgen voor een flinke beperking van de uiteindelijke kosten.

Verschillende mogelijkheden

Betonrot voorkomen kan door te kiezen voor een lage water/cementfactor. Op die manier krijgt het minder kans om te ontstaan en is het risico hierop dus een stuk kleiner. Daarnaast is het verstandig om de wapening relatief diep te plaatsen. Zo ontstaat er een ruime betondekking, waardoor er minder kans op betonrot bestaat. Tenslotte is het tegenwoordig al verboden om de verhardingsversneller calciumchloride te gebruiken binnen de bouw, aangezien dit voor een hoop betonrot zorgde. Wat dat betreft wordt het dus al deels voorkomen op basis van nieuwe regelgeving, al is het altijd verstandig om ook de eerder genoemde maatregelen te nemen en zo betonrot te voorkomen.

Betonrot repareren

Er bestaan verschillende mogelijkheden om betonrot te repareren. Een van de mogelijkheden is een behandeling met een speciale primer. Dit is een methode die over het algemeen veel wordt toegepast wanneer de schade nog relatief beperkt is. De methode is niet erg complex, waardoor er over het algemeen snel voor een goede oplossing gezorgd kan worden. Wanneer er sprake is van grotere plekken zal het betonrot repareren vragen om andere toepassingen, zoals het aanbrengen van een hulpbekisting of het aanbrengen van een coating laag om de waterdichtheid te kunnen garanderen. 

Behandeling met primer

Betonrot repareren met behulp van een speciale primer gebeurt aan de hand van de laatste milieueisen en regelgeving van dit moment, waarmee het een zeer verantwoorde methode is. Voordat de behandeling begint wordt het aangetaste beton verwijderd, tot op de gezonde wapening. De speciale primer zal er vervolgens voor zorgen dat verdere roestvorming tegen wordt gegaan, om zo de sterkte van het beton te kunnen behouden. Eventueel wordt er een deels nieuwe bewapening aangebracht, bijvoorbeeld wanneer dat nodig is om de sterkte van het beton optimaal te kunnen herstellen.

Grotere plekken

Betonrot repareren wanneer er sprake is van grotere plekken is minder goed mogelijk met behulp van de speciale primer. In dat geval zal er dan ook vaak een hulpbekisting worden aangebracht. Op die manier valt er beter te werken met het beton, zonder dat er een onveilige situatie kan ontstaan. Zo kan het beton op een goede manier worden hersteld en ontstaat er weer een veilige constructie. Bovendien wordt er bij balkonvloeren vaak gekozen voor een speciale coating die ervoor zorgt dat de vloer waterdicht is. Zo krijgt vocht geen kans meer om het beton aan te tasten. Betonrot repareren kan op die manier vervelende situaties voorkomen en weer voor een veilige omgeving zorgen.

Kathodische bescherming

Om betonrot tegen te gaan en in de toekomst te voorkomen kan er gebruik worden gemaakt van de zogenaamde kathodische bescherming. Dit is een methode om betonrot tegen te gaan, waarbij het doel heel duidelijk het stoppen en voorkomen van de corrosie aan het staal is. Kathodische bescherming is doorgaans een zeer economische en duurzame oplossing, die behoorlijk van waarde kan zijn wanneer er sprake is van betonrot of andere betonschade. Door de problemen te stoppen kan de kathodische bescherming zeker op de lange termijn een hoop voordelen bieden. 

Hoe werkt het?

Kathodische bescherming is een elektrochemische methode. Hiermee kan de corrosie worden vertraagd of gestopt. Op die manier zal de sterkte van het beton niet verder afnemen en kunnen de problemen dus een halt toegeroepen worden. De kathodische bescherming is een van de methoden naast bijvoorbeeld realkaliseren en dechloreren om problemen met het beton tegen te gaan, al is het doel anders. Deze vorm van bescherming richt zich namelijk alleen op het voorkomen van de corrosie, in plaats van het wijzigen van het totale betonmilieu; iets waar de twee andere methoden zich veel meer op richten.

Lange termijn

De kathodische bescherming is vooral interessant op de lange termijn. Het uiteindelijke doel van deze methode is namelijk het stoppen van de corrosie. Op die manier zal de sterkte van het beton niet verder afnemen en is er op die manier opnieuw sprake van een duurzame en veilige situatie. Het is om die reden dan ook interessant om te kijken naar de voordelen op de lange termijn. Zodra de betonrot na deze behandeling niet meer terugkomt kun je in de toekomst een hoop kosten besparen. De kathodische bescherming is wat dat betreft een goede investering in zowel veiligheid als duurzaamheid.

Offertes aanvragen

Je kunt het beste een aantal offertes aanvragen wanneer je te maken hebt met betonrot. Zodra je het ontdekt kun je dit maar beter zo snel mogelijk doen, aangezien de problemen in de beginfase nog relatief eenvoudig te verhelpen zijn. Hoe langer er wordt gewacht met het zoeken naar de juiste oplossing, des te duurder deze over het algemeen uit zal vallen. Een aantal offertes aanvragen is daarmee een goede eerste stap richting de uiteindelijke oplossing, waarmee er een opnieuw duurzame en veilige situatie gegarandeerd kan worden met betrekking tot het beton. 

Probleemomschrijving

Meerdere offertes aanvragen werkt het best in combinatie met een goede omschrijving van het probleem. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u goed weet waar de problemen zich voordoen. Door daarnaast met een goede omschrijving van de problemen te komen is de specialist in staat om een passende offerte uit te brengen. Uiteraard helpt het daarbij ook wanneer je enkele foto’s van de situatie kunt maken. Een expert zal over het algemeen al snel kunnen zien wat er waarschijnlijk aan de hand is. De offertes aanvragen zal op die manier tot een goede offerte leiden, wat een goed overzicht biedt van de mogelijke kosten en oplossing.

Afspraak ter plaatse

Offertes aanvragen is een mooie eerste stap richting de oplossing, maar in combinatie daarmee is het vaak ook verstandig om even een afspraak ter plaatse te maken. Op die manier kan de specialist de situatie zelf komen bekijken en direct aangeven wat er dient te gebeuren. Zo krijg je direct een goed beeld van wat er nodig is om opnieuw een duurzame en veilige situatie te kunnen creëren. De offertes aanvragen zal in combinatie met een afspraak ter plaatse leiden tot heldere offertes op basis waarvan je de kosten goed kunt voorstellen.

Gewapend beton

Betonrot kan tot vervelende situaties leiden wanneer hier niet op tijd wat aan gedaan wordt. Zo kan de sterkte van het beton behoorlijk afnemen, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Betonrot kan alleen voor komen in gewapend beton. Het is daarom dan ook interessant om te kijken hoe dit nu eigenlijk ontstaat en wat gewapend beton precies inhoudt. Is het namelijk wel echt zo’n goed idee om gewapend beton te gebruiken als het betonrot kan veroorzaken en daarmee in sterkte kan afnemen?

Verhogen van de trekkracht van het beton

Gewapend beton wordt gebruikt om de trekkracht van het beton te kunnen verhogen. Zodra het beton belast wordt kunnen er namelijk trekkrachten ontstaan. Aangezien beton een mengsel is van grind en zand dat door cement bij elkaar gehouden wordt is het cement verantwoordelijk voor de trekkracht die er maximaal kan worden weerstaan. Wanneer de trekkracht te hoog wordt zal het beton scheuren gaan vertonen, of zelfs afbreken. Aangezien staal in staat is om de trekkracht goed op te nemen, wordt dit in het beton geplaatst. Uiteraard wordt er bij gewapend beton gekozen voor de posities waar de trekkrachten het grootst zullen zijn.

Er kan roest ontstaan

Het nadeel van gewapend beton is echter dat dit staal kan gaan roesten. Wanneer er sprake is van vocht in het beton kan het staal gaan roesten en gaat het uitzetten. Om die reden drukt het staal het beton als het ware uit elkaar. Vanwege de grote kracht van het staal kan het gewapend beton op die manier barsten of scheuren wanneer er sprake is van teveel vocht. Hierdoor kan de sterkte en veiligheid van gewapend beton flink afnemen.

Bij een koophuis

Betonrot kan in je eigen huis voorkomen, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat hier in een aan te kopen woning sprake van is. Het zou erg vervelend zijn om hier achter te komen nadat je het huis reeds hebt gekocht, aangezien dit tot enorme kosten kan leiden. Het is daarom dan ook verstandig om in ieder geval onderzoek te laten doen naar betonrot. Daarnaast kun je gebruik maken van een garantiebepaling bij de koopovereenkomst om eventuele verborgen gebreken achteraf op kosten van de verkoper te laten herstellen. 

Onderzoek laten doen

Door bij de koop van een huis onderzoek te laten doen naar betonrot kun je er voor zorgen dat de kans sterk verkleind wordt dat je hier mee te maken zult krijgen. Bovendien bestaat er de zogeheten ‘onderzoeksplicht’, die inhoudt dat je als koper van een woning zelf onderzoek dient te doen naar de algehele staat van het huis, om eventuele gebreken te kunnen constateren en dit mee te nemen in de beslissing om wel of geen aankoop te doen. Het onderzoek naar betonrot kan uitgevoerd worden door een deskundige die een bouwkundig rapport op kan stellen. 

Verborgen gebrek

Wanneer er na de aankoop van een huis sprake is van betonrot is er sprake van een verborgen gebrek. In dat geval is het prettig wanneer je een garantiebepaling bij de verkoop van de woning overeen bent gekomen. Op basis hiervan van de verkopende partij doorgaans aansprakelijk te stellen voor de kosten van het herstel of de behandeling. Op die manier zal de verkoper de kosten dragen en krijg je alsnog de beschikking over een goede woning, waar je veilig in kunt wonen. Zonder garantiebepaling kun je de kosten van het herstellen van betonrot claimen aan de hand van de conformiteitsgarantie van artikel 7:17 uit het Burgerlijk Wetboek.

Risico's van betonrot

Het niet repareren van betonrot brengt een aantal risico’s met zich mee. Uiteraard kun je hierbij kijken naar de veiligheid, maar ook naar de kosten die flink op kunnen lopen. Er bestaan verschillende manieren om de betonrot tegen te gaan, waardoor de kosten goed in de hand te houden zijn. Bovendien wordt de reparatie vaak duurder naarmate er sprake is van meer betonrot en kan het leiden tot zeer onveilige situaties. 

Hogere kosten op termijn

Allereerst brengt het niet repareren van betonrot risico’s met zich mee met betrekking tot de kosten die er kunnen ontstaan. Wanneer betonrot zich nog in een eerste stadium bevindt valt het bijvoorbeeld goed te behandelen met een speciale primer. Op die manier valt het verder rotten van het beton goed tegen te gaan, waardoor de problemen verholpen kunnen worden. Zodra je niets doet aan de betonrot is de kans echter groot dat het verder zal gaan rotten. Een latere behandeling zal tot gevolg hebben dat er een hoop slecht beton moet worden verwijderd, waardoor de kosten van de reparatie van betonrot behoorlijk hoog op kunnen lopen.

Onveilige situatie

Naast de financiële risico’s brengt het niet repareren van betonrot heel duidelijk veiligheidsrisico’s met zich mee. Zodra je last hebt van betonrot neemt de sterkte van het beton namelijk snel af. Dit betekent onder andere dat het beton af kan gaan brokkelen, of dat er scheuren kunnen ontstaan. Zodra de belasting op het beton te hoog wordt en de afgenomen sterkte het niet meer aan kan kunnen er zelfs stukken afbreken. Dit brengt met name grote risico’s met zich mee voor balkons. Je kunt de risico’s van betonrot dus maar beter beperken door het zo snel mogelijk te laten behandelen.

Soorten beton

Beton is voor veel mensen misschien altijd gewoon beton. Toch zijn er verschillende soorten, aangezien er natuurlijk allerlei verschillende omstandigheden te bedenken zijn. Om die reden zijn er milieuklassen opgesteld, die zich richten op bijvoorbeeld de water/cementfactor en de grootte van de granulaten. Op die manier valt de juiste soort beton te kiezen voor een bepaalde toepassing en kan er een duurzame constructie worden gerealiseerd. De verschillende milieuklassen worden aangeduid door middel van de letter ‘X’ in combinatie met een letter en een cijfer. 

Verschillende omstandigheden

Aangezien er op verschillende locaties sprake is van uiteenlopende omstandigheden, dient de bescherming tegen vocht op sommige plaatsen strenger te zijn dan op andere plaatsen. De verschillende soorten beton zijn op die manier bijvoorbeeld goed geschikt voor een tegen water beschermde betonnen wand, of een betonconstructie die het zeewater dient te keren. Als vanzelfsprekend dient de laatste variant voor een veel betere bescherming te zorgen, om te voorkomen dat betonrot een kans krijgt. Zo kan er ook in dat geval voor een veilige en duurzame betonconstructie worden gezorgd. Andere soorten beton bieden meer goedkope oplossingen, wanneer er nauwelijks contact met water zal zijn. 

Welke soorten zijn er?

Zoals gezegd worden de soorten beton aangeduid met een letter ‘X’, plus een letter en een cijfer. De verschillende soorten beton die we kennen zijn:
  • 0, dit staat voor geen aantasting
  • C, voor aantasting die kan ontstaan door carbonatatie
  • D, voor aantasting door strooizout
  • S, voor aantasting door zeewater
  • F, voor aantasting door vorst
  • A, voor aantasting door chemische processen
  • M, voor aantasting door mechanische processen
Op basis van de hoeveelheid vocht die er verwacht wordt krijgt de milieuklasse ook nog een cijfer tussen de 1 en 4. Hoe meer vocht er verwacht wordt voor het beton, hoe hoger het cijfer is, om zo de verschillende soorten beton aan te duiden.

Tips & Reacties

Deel je eigen tip over betonrot

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!